Aftaler indgået med KL

Kompetenceudvikling

Den Kommunale Kompetencefond
Alle Forhandlingskartellets organisationer er med i Den Kommunale Kompetencefond. Medarbejdere, der er omfattet af overenskomsterne, kan søge tilskud fra kompetencefonden. Se mere her
Hent aftalen, bilag 1, bilag 2

Aftale om individuel kompetenceudvikling/udviklingsplan
For at være omfattet af aftalen skal det fremgå af personalegruppens overenskomst eller tjenestemandsaftale. Aftalen fremgår sædvanligvis som Protokollat nr. 1 i overenskomsten.
Formålet med aftalen er at styrke indsatsen omkring den enkelte medarbejders kompetenceudvikling. Aftalen skal sikre udviklingsmuligheder for alle ansatte, både medarbejdere og ledere.
Der skal udarbejdes en skriftlig udviklingsplan for den enkelte medarbejder.
Du kan læse hele aftalen her. For andre personalegrupper end de nævnte, henvises til personalegruppens overenskomst og -aftale. Ved protokollatet af 1. marts 2011 er aftalen fornyet. Se protokollatet her.

Tryghed

 Aftale om Tryghedspuljen
Tryghedspuljen skal finansiere tryghedsskabende aktiviteter i forbindelse med afskedigelse af medarbejdere, som bl.a. er medlem af en af Forhandlingskartellets organisationer. 
Du kan læse mere om Tryghedspuljen her og også læse, hvordan du søger midler fra Tryghedspuljen.

KL og Forhandlingsfællesskabet har ved de OK21-forhandlingerne fornyet “Aftale om Tryghedspuljen”. Tryghedspuljen skal finansiere tryghedsskabende aktiviteter i forbindelse med afskedigelse af medarbejdere, som bl.a. er medlem af en af Forhandlingskartellets organisationer. 
Du kan hente aftalen her

Lokal løndannelse

Fællesaftale om lokal løndannelse
Fællesaftalen om lokal løndannelse er indgået mellem KL og en række organisationer, der har arbejdet sammen om Ny Løn siden 1998. Det er resultatet af forhandlinger og erfaringer med brugen af lokale lønforhandlinger samt fortolkninger af aftalen, som er samlet i denne kommenterede udgave. Fællesaftalens tekst og organisationernes kommentarer er sammen med overenskomster og aftaler det værktøj, som tillidsrepræsentanterne kan bruge før, under og efter en forhandling.
Læs hele Fællesaftalen om lokal løndannelse på KL-området
Organisationerne har udarbejdet en kommenteret udgave af aftalen, der kan ses her.

 
Aftale om gennemsnitsløngaranti
Gennemsnitsløngarantien sikrer hver garantilønsgruppe omfattet af lokal løndannelse en vis lønudvikling på landsplan i overenskomstperioden.
Forhandlingskartellet m.fl. har indgået aftalen med KL. Du kan se aftalen her.

Forretningsorden for paritetisk nævn vedr. konfliktløsning i sager angående lokal løndannelse
Forretningsordenen gælder for de otte paritetiske nævn i henhold til bestemmelserne om interessetvister i otte forskellige aftaler om lokal løndannelse (herunder bl.a. Fællesaftale om Ny Løn).
Forretningsordenen fastsætter: Retsgrundlaget for behandling i nævnene, hvordan repræsentationen i nævnene skal være paritetisk (2-3 repræsentanter fra hhv. arbejdsgiversiden og lønmodtagersiden), hvordan nævnene skal indkaldes, hvor de skal mødes, hvordan sagerne skal forberedes og afvikles, hvordan sagerne skal protokolleres, hvad enten der opnås enighed eller ej. Der gælder særlige regler for sager om acontoløn eller centralt aftalte tillæg uden beløbsgrænse. Nævnenes møder er ikke offentlige, og deltagerne har tavshedspligt. Der kan således kun refereres til de protokollerede resultater.
Du kan læse forretningsordenen her

 Arbejdstid 

Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt
For at være omfattet af aftalen skal det fremgå af personalegruppens overenskomst eller tjenestemandsaftale.
Aftalen definerer, hvad der forstås ved forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt. Endvidere fremgår størrelsen af de tillæg, som ydes for ulempen, som de forskellige situationer medfører. Satserne i aftalen er anført som grundbeløb.
I tilknytning til aftalen er indgået en aftale om hviletid og fridøgn.
Du kan læse hele aftalen her
 
Aftale om hviletid og fridøgn
For at være omfattet af aftalen skal det fremgå af personalegruppens overenskomst eller tjenestemandsaftale.
Aftalen supplerer Arbejdsmiljølovens bestemmelser i kapitel 9 om hviletid og fridøgn. Ved skriftlig aftale mellem den enkelte institution og personalegruppens tillidsrepræsentant kan der fastsættes særlige forhold.
Du kan læse hele aftalen her

Overenskomst og hovedaftale

Forhandlingskartellets Fællesoverenskomst og -aftale OK21
Forhandlingskartellet har indgået en fællesoverenskomst og -aftale. Den omfatter HI, DSL, Kort- og Landmålingsteknikernes Forening og Maskinmestrenes Forening.
Forhandlingskartellets Fællesoverenskomst
Forhandlingskartellets Fællesaftale

Hovedaftale mellem Forhandlingskartellet og KL
Forhandlingskartellets hovedaftale omfatter alle Forhandlingskartellets organisationer.
Her kan du læse hovedaftalen mellem Forhandlingskartellet og KL